Polityka prywatności

W Elfa Pharm Polska (właściciel marki Gift of Nature) szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. W tym celu używamy, m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

Udostępniamy niniejszą Politykę prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relacje wiedziała:

  • Kto jest administratorem danych osobowych
  • W jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są przez nas przetwarzane
  • Komu są udostępniane i jak są chronione

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, które nam przekazujesz, a które stanowią dane osobowe w rozumieniu obowiązującego prawa.

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

Dziękujemy za Twoje zaufanie!

Zakres polityki? Kogo dotyczy?

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Elfa Pharm Polska sp. z o.o. sp.k. danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów, osób reprezentujących naszych Klientów biznesowych i wszystkich odwiedzających i korzystających z usług naszej strony firmowej lub poszczególnych stron naszych marek, do których należy Gift of Nature.

Uszczegółowieniem niniejszej polityki mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji (newsletter), formularzy kontaktowych (formularz kontaktowy, formularz zgłoszeniowy).

2. Administrator. Kontakt.

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Elfa Pharm Sp. z o.o. Sp.k. (zwana dalej: „my”, „nasz”, „nas”, itd.) z siedzibą w Skawinie (32-050) przy ul. Krakowskiej 87A wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000390960, posiadającą NIP: 676-24-44-537 oraz REGON: 121591065.

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych. Możesz skontaktować się z Nami mailowo: biuro@elfa-pharm.pl oraz telefonicznie: 730-730-414.

3. Jakie dane gromadzimy i przetwarzamy?

Możemy gromadzić Twoje dane osobowe gdy tworzysz konto, korzystasz z naszej witryny, uczestniczysz w konkursie lub kontaktujesz się z nami przez formularz kontaktowy.

Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz w minimalnym zakresie.

Aby zarejestrować się w naszym serwisie wymagamy od Ciebie podania: adresu mailowego, imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu. Jest to niezbędne abyśmy mogli zawrzeć umowę sprzedaży, skontaktować się z Tobą w jej sprawie oraz dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar.

Możesz w swoim profilu przekazać nam więcej danych osobowych, np.: swoją datę urodzenia. Podanie jest oczywiście dobrowolne i pomoże nam spersonalizować kierowaną do Ciebie ofertę. W każdym momencie możesz zmienić swoje ustawienia i przekazane nam dane.

Na naszej stronie działa także zautomatyzowany system, który pomaga nam jak najlepiej dopasować do Ciebie naszą ofertę. Nie podejmujemy automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Chcemy by nasza oferta została skierowana właśnie do Ciebie.

4. W jakim celu zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przetwarzane w różnych celach w zależności od charakteru naszej relacji lub usług z których będziesz korzystać, korzystasz lub skorzystałeś:

– zawarcie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy, jeżeli np. korzystasz lub zamierzasz skorzystać z naszych usług;

– w celach marketingowych, jeśli wyraziłeś zgodę będziemy wysyłać do Ciebie nasz newsletter wraz z kodami rabatowymi, informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach, nowościach. Możesz wycofać zgodę w każdym czasie za pomocą specjalnego odnośnika zawartego w każdej wiadomości lub poprzez skontaktowanie się z nami telefoniczne;

– komunikacja z Tobą;

– zarządzanie naszymi relacjami;

– zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wumogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych;

– jeżeli podałeś dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalne dla Ciebie;

– w celach statystycznych – chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy perfekcyjnie znać naszych użytkowników. Wykorzystujemy  wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów email ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikacje;

– formularz kontaktowy – jeśli chcesz zadać nam pytanie, nawiązać współpracę, nie żądamy wówczas zgody na przetwarzanie Twoich danych, gdyż przetwarzamy je w oparciu o nasz usprawiedliwiony interes, którymi są udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie albo działania zmierzające do zawarcia umowy.

5. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne, aby spełniać obowiązki prawne, które są na nas nałożone przez RODO i przepisy krajowe:

– na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania (np. wysyłka) lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia. Musimy więc znać Twoje imię i nazwisko i adres abyśmy mogli przesłać Ci paczkę oraz co najmniej maila i numer telefonu , byśmy mogli się z Tobą skontaktować i poinformować Cię o statusie Twojego zamówienia;

– dane, które podajesz dobrowolnie dla celów marketingowych (np. newsletter), są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta

– dane które podajesz dobrowolnie wykorzystujemy także do celów statystycznych. Podstawą ich przetwarzania jest nas uzasadniony interes. Musimy wiedzieć co dzieje się w naszym serwisie a ponadto staramy się ciągle go ulepszać.

6. Komu przekazujemy Twoje dane?

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z pomocy zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. Każdy nasz partner , któremu powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Dochowamy staranności by operacje na Twoich danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników Elfa Pharm Polska sp. z o.o. sp.k. będzie posiadać dostęp do Twoich danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu. Poniżej przedstawiamy Ci kategorie podmiotów, którym dane przekazujemy:

– firmy kurierskie

– firma hostingowa

– firma informatyczna

– systemy płatności

– odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa

7. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Elfa Pharm Polska sp. z o.o. sp.k. zobowiązuje się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Twoje dane nie będę transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. Jakie masz prawa?

– masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę

– masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych

– masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć

– masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania

– względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia

– masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

10. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dopóki z nami jesteś, Twoje dane są przez nas przetwarzane. Gdy usuniesz konto, Twoje dane będą jeszcze przez nas przechowywane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń. Jeśli cofniesz swoją zgodę marketingową na wysyłanie wiadomości mailowych, usuniemy Twoje dane natychmiastowo.

Kupując zakupy bez rejestracji, przechowujemy Twoje dane tylko do momentu zrealizowania umowy.

Zawsze możesz się z nami skontaktować po adresem e-mail: biuro@elfa-pharm.plPostaramy się pomóc ?

error: Nie kopiować